Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
August 2, 2012
Image Size
844 KB
Resolution
1050×495
Thumb

Stats

Views
3,392
Favourites
67 (who?)
Comments
21
Downloads
119
×

SeoLiliHyun has limited the viewing of this artwork
to members of the deviantART community only.

You can log in or become a member for FREE!

My Favorite pics <3
Don't take it without credit!
Add a Comment:
 
:iconthuitinkin:
I want stockkkkkkkkkkk
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Apr 22, 2013  Student Interface Designer
tìm mãi k có thấy @@ sr mujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu T_T
Reply
:iconthuitinkin:
Chán T T, khi nào có mụ báo tôi nhe : ))
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Apr 23, 2013  Student Interface Designer
ờ ờ :)
t chỉ biết cái này từ album Girls' Generation thôi, tìm mãi cũng chỉ có hình cả nhóm, chẳng nhớ lúc trước mình kiếm ở đâu =))
Reply
:iconthuitinkin:
can i have stock??
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Apr 21, 2013  Student Interface Designer
cái này m` làm lâu rồi nên cũng chẳng nhớ ném đâu nữa ~~
Reply
:iconthuitinkin:
Lùng đủ thứ nơi mà ứ có : (, lì tìm lại thử shem :'x
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Apr 22, 2013  Student Interface Designer
nhớ rồi... đống stock đấy lợm để ở máy cũ rồi, h` k biết kiếm ở đâu nữa :(
Reply
:iconpaumy:
paumy Dec 4, 2012  Hobbyist General Artist
this is cool haw the made it but it's a little bit skery XD
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Apr 21, 2013  Student Interface Designer
thanks for your cm :heart:
Reply
Add a Comment: